0%

Tự Doanh

Đội ngũ

Xem thêm
Nguyễn Duy Quang

Nguyễn Duy Quang

Giám đốc đầu tư, mảng Quản lý quỹ
Xem thêm
Trần Vinh Quang, CFA

Trần Vinh Quang, CFA

Giám đốc điều hành, Công ty quản lý quỹ Thiên Việt
Xem thêm
Hoàng Thu Thủy

Hoàng Thu Thủy

Chuyên Viên Đầu Tư Cao Cấp
Xem thêm
Vũ Thị Ngọc Phượng

Vũ Thị Ngọc Phượng

Trường Phòng Đầu Tư
Xem thêm
Phạm Khánh Linh

Phạm Khánh Linh

Chuyên Viên Đầu Tư
Xem thêm
Nguyễn Hòa Chung

Nguyễn Hòa Chung

Giám Đốc Điều Hành, Mảng đầu tư tư nhân
Xem thêm
Hoàng Mỹ Hạnh

Hoàng Mỹ Hạnh

Phó Giám Đốc, Khối Đầu Tư Vốn Cổ Phần Tư Nhân
Xem thêm
Phí Kiều Trang

Phí Kiều Trang

Chuyên Viên Đầu Tư, Khối Đầu Tư Vốn Cổ Phần Tư Nhân