0%

Tự Doanh

Tổng quan

Chúng tôi thực hiện đầu tư dựa trên nguyên tắc được đưa ra bởi Hội đồng đầu tư và kinh nghiệm thực tiễn của nhóm đầu tư. Nhờ chiến lược đầu tư giá trị, AUM của TVS đã ít bị ảnh hưởng bởi sự biến động của thị trường cận biên như Việt Nam.

Cổ Phiếu Niêm Yết

Cổ Phiếu Chưa Niêm Yết

Đã đầu tư

0

Năm

Tổng tài sản quản lý

0

M

$

Lợi nhuận hằng năm

0

%

Tự Doanh

Một số khoản đầu tư nổi bật

2023
2021
2021
2020
2019
2008

Tự Doanh

Đội ngũ

Hội đồng đầu tư và Khối Tự doanh của TVS bao gồm các doanh nhân và chuyên gia kỳ cựu trong ngành, mỗi người đều có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính và đầu tư

Xem thêm
Trần Vinh Quang, CFA

Trần Vinh Quang, CFA

Giám đốc điều hành, Công ty quản lý quỹ Thiên Việt
Xem thêm
Nguyễn Duy Quang

Nguyễn Duy Quang

Giám đốc đầu tư, mảng Quản lý quỹ
Xem thêm
Nguyễn Hòa Chung

Nguyễn Hòa Chung

Giám Đốc Điều Hành, Mảng đầu tư tư nhân
Xem thêm
Hoàng Mỹ Hạnh

Hoàng Mỹ Hạnh

Phó Giám Đốc, Khối Đầu Tư Vốn Cổ Phần Tư Nhân
Xem thêm
Vũ Thị Ngọc Phượng

Vũ Thị Ngọc Phượng

Trường Phòng Đầu Tư
Xem thêm
Hoàng Thu Thủy

Hoàng Thu Thủy

Chuyên Viên Đầu Tư Cao Cấp
Xem thêm
Phí Kiều Trang

Phí Kiều Trang

Chuyên Viên Đầu Tư, Khối Đầu Tư Vốn Cổ Phần Tư Nhân
Xem thêm
Phạm Khánh Linh

Phạm Khánh Linh

Chuyên Viên Đầu Tư