0%

01/07/2024
Báo cáo ngày: Nhóm CP Ngân hàng tác động tích cực đến VN-Index
Bản tin thị trường

Báo cáo ngày: Nhóm CP Ngân hàng tác động tích cực đến VN-Index

Lực cầu bắt đáy mạnh tiếp tục xuất hiện khi thị trường về lại vùng 1,240. Cùng với sự hỗ trợ tích cực từ số liệu vĩ mô Việt Nam T6 2024, chúng tôi cho rằng VN-Index có thể tiếp tục hồi phục và giao dịch trong vùng 1,250 - 1,300 trong ngắn hạn. Do đó, NĐT có thể mở mua mới tại vùng 1,250 và chốt lời tại vùng 1,300. NĐT có thể tập trung vào các cổ phiếu được khuyến nghị tại Báo cáo cập nhật chiến lược đầu tư Q1 2024

Tải xuống báo cáo
28/06/2024
28.06.2024_ Báo cáo ngày_Mốc hỗ trợ 1,250 của VN-Index bị phá vỡ
Bản tin thị trường

28.06.2024_ Báo cáo ngày_Mốc hỗ trợ 1,250 của VN-Index bị phá vỡ

VN-Index vừa phá vỡ vùng hỗ trợ 1,250. Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy tín hiệu tích cực từ lực cầu mua mạnh tại vùng 1,240 vào cuối phiên. Chúng tôi cho rằng thời điểm hiện tại NĐT nên quan sát diễn biến của thị trường trong các phiên tới trước khi ra quyết định giao dịch. Trong trường hợp VN-Index phá vỡ vùng hỗ trợ 1,230, NĐT nên giảm tỷ trọng cổ phiếu khi rủi ro giảm điểm có thể gia tăng

Tải xuống báo cáo
27/06/2024
27.06.2024_ Báo cáo ngày_VN-Index giảm nhẹ đi cùng thanh khoản suy giảm
Bản tin thị trường

27.06.2024_ Báo cáo ngày_VN-Index giảm nhẹ đi cùng thanh khoản suy giảm

TVS Research duy trì quan điểm tại báo cáo trước khi VN-Index tiếp tục giao dịch trong vùng 1,250 - 1,300. Chúng tôi khuyến nghị NĐT có thể mở mua thêm 1 phần tài khoản tại vùng giá hiện tại và chốt lời khi VN-Index tiến tới vùng 1,300. NĐT có thể tập trung vào các cổ phiếu được khuyến nghị tại Báo cáo cập nhật chiến lược đầu tư Q1 2024

Tải xuống báo cáo
26/06/2024
26.06.2024_ Báo cáo ngày_NĐT có thể mua mới tại vùng 1,250
Bản tin thị trường

26.06.2024_ Báo cáo ngày_NĐT có thể mua mới tại vùng 1,250

VN-Index giảm nhẹ và kiểm định lại vùng 1,250 tuy nhiên sau đó đã tăng trở lại cho thấy vùng 1,250 là hỗ trợ mạnh của VN-Index. Do đó, chúng tôi duy trì quan điểm tại báo cáo trước đồng thời khuyến nghị NĐT có thể mở mua một phần tài khoản tại vùng giá này và chốt lời tại vùng quanh 1,300. NĐT có thể tiếp tục giải ngân vào các nhóm cổ phiếu đã được khuyến nghị trong Báo cáo cập nhật chiến lược đầu tư Q1 2024

Tải xuống báo cáo
25/06/2024
25.06.2024_ Báo cáo ngày_VN-Index giao dịch trong vùng 1,250 - 1,300
Bản tin thị trường

25.06.2024_ Báo cáo ngày_VN-Index giao dịch trong vùng 1,250 - 1,300

Theo quan điểm của chúng tôi, VN-Index hiện sẽ tiếp tục giao dịch ở biên 1250 - 1300 do chưa có thêm yếu tố mới khiến thị trường tăng/giảm điểm mạnh. Chúng tôi cho rằng phiên giảm điểm hôm qua chủ yếu do việc chốt lời của nhà đầu tư khi thị trường đạt mức gần 1,300 và chưa có yếu tố hỗ trợ để thị trường tiếp tục đi lên. Do đó, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư có thể mở mua một phần tài khoản tại mốc 1,250 và chốt lời tại vùng quanh 1,300. Các nhóm cổ phiếu có thể tập trung giải ngân gồm những nhóm có kết quả kinh doanh khả quan như nhóm Thép, nhóm Chứng khoán và nhóm Nhiệt điện than (chi tiết tham khảo Báo cáo cập nhật chiến lược đầu tư Q1 2024) và nhóm Vận tải biển

Tải xuống báo cáo