0%

18/07/2024
18.07.2024_ Báo cáo ngày_Nhóm CP Ngân hàng tiếp tục tác động tích cực đến VN-Index
Bản tin thị trường

18.07.2024_ Báo cáo ngày_Nhóm CP Ngân hàng tiếp tục tác động tích cực đến VN-Index

Mặc dù VN-Index hồi phục sau phiên giảm điểm hôm qua do lực mua từ nhóm Ngân hàng, tuy nhiên chúng tôi vẫn giữ quan điểm thận trọng đối với VN-Index. Thanh khoản thị trường vẫn ở mức thấp trong khi lực mua vẫn chỉ tập trung vào nhóm Ngân hàng trong khi lực mua vẫn yếu tại các nhóm ngành khác. Do đó, chúng tôi cho rằng NĐT chưa nên mở mua mới tại đây và nên quan sát phản ứng của thị trường tại vùng 1,240 - 1,250

Tải xuống báo cáo
17/07/2024
17.07.2024_ Báo cáo ngày_VN-Index giảm mạnh mặc cho lực đỡ từ nhóm Ngân hàng
Bản tin thị trường

17.07.2024_ Báo cáo ngày_VN-Index giảm mạnh mặc cho lực đỡ từ nhóm Ngân hàng

VN-Index giảm mạnh cuối phiên do áp lực bán tháo của NĐT. Mặc dù đã có lực mua vào cuối phiên tuy nhiên chúng tôi cho rằng xu hướng giảm trong ngắn hạn vẫn chưa kết thúc và thị trường có thể hướng đến vùng 1,250 trong các phiên tới. Chúng tôi cho rằng NĐT nên quan sát diễn biến thị trường tại vùng hỗ trợ 1,240 - 1,250 và chỉ giải ngân khi VN-Index kiểm định thành công vùng hỗ trợ này.

Tải xuống báo cáo
16/07/2024
16.07.2024_ Báo cáo ngày_ Nhóm Ngân hàng là lực đỡ giúp VN-Index không giảm điểm
Bản tin thị trường

16.07.2024_ Báo cáo ngày_ Nhóm Ngân hàng là lực đỡ giúp VN-Index không giảm điểm

VN-Index có phiên xanh nhẹ chủ yếu do lực đỡ của nhóm Ngân hàng và tập trung vào 1 số cổ phiếu như VCB, BID. Tuy nhiên theo quan sát của chúng tôi, lực bán tại vùng 1,285 vẫn rất mạnh và gần như triệt tiêu sự tăng điểm trong phiên sáng. Theo TVS Research, xu hướng giảm trong ngắn hạn vẫn chưa bị phá vỡ và thị trường có thể hướng đến vùng 1,250 trong các phiên tới. Chúng tôi cho rằng NĐT nên tiếp tục quan sát thị trường trong những phiên tới và có thể cân nhắc giải ngân một phần tài khoản khi VNIndex về đến vùng 1,250.

Tải xuống báo cáo
15/07/2024
15.07.2024_ Báo cáo ngày_VN-Index tiếp tục kiểm định thất bại ngưỡng 1,285 và giảm điểm
Bản tin thị trường

15.07.2024_ Báo cáo ngày_VN-Index tiếp tục kiểm định thất bại ngưỡng 1,285 và giảm điểm

Theo TVS Research, xu hướng chung của VN-Index trong ngắn hạn vẫn là xu hướng giảm. Chúng tôi cho rằng NĐT nên tiếp tục quan sát thị trường trong những phiên tới và có thể cân nhắc giải ngân một phần tài khoản khi VN-Index về đến vùng 1,250

Tải xuống báo cáo
12/07/2024
12.07.2024_ Báo cáo ngày_VN-Index kiểm định thất bại kháng cự 1,285 và tiếp tục giảm điểm
Bản tin thị trường

12.07.2024_ Báo cáo ngày_VN-Index kiểm định thất bại kháng cự 1,285 và tiếp tục giảm điểm

Chúng tôi duy trì quan điểm tại báo cáo trước về việc VN-Index sẽ tiếp tục điều chỉnh trong ngắn hạn và hướng đến biên dưới 1,250. NĐT không nên mở mua mới trong thời gian này và có thể cân nhắc giải ngân trở lại khi VN-Index quay lại vùng 1,250

Tải xuống báo cáo