0%

Tin Tức

Danh sách người hành nghề chứng khoán

Danh sách cập nhật đến ngày 31/07/2023

STTHọ và tênSố CCHNLoại CCHN
1Nguyễn Thanh Thảo000451/QLQQuản lý Quỹ
2Lê Quang Tiến000724/QLQQuản lý Quỹ
3Nguyễn Hữu Duy001068/QLQQuản lý Quỹ
4Nguyễn Thanh Sơn001681/QLQQuản lý Quỹ
5Phan Thị Thùy Hương001786/QLQ Quản lý Quỹ
6Vũ Thị Mai Hương001875/QLQQuản lý Quỹ
7Lê Thị Tuyết Nhung002080/QLQQuản lý Quỹ
8Nguyễn Văn Tháp001308/QLQQuản lý Quỹ
9Lại Hải Hoa001304/QLQQuản lý Quỹ
10Lương Quang Hưng001358/QLQQuản lý Quỹ
11Trần Thị Bích Khê001387/QLQQuản lý Quỹ
12Đặng Hồng Phúc001982/QLQQuản lý Quỹ
13Nguyễn Đức Vinh001968/QLQQuản lý Quỹ
14Nguyễn An Thiên Trang001332/QLQQuản lý Quỹ
15Phạm Ngọc Quỳnh001472/PTTCPhân tích Tài chính
16Vương Chí Tâm002544/PTTCPhân tích Tài chính
17Đỗ Nam Tùng002404/PTTCPhân tích Tài chính
18Lê Thanh Xuân007269/MGCKMôi giới Chứng khoán
19Nguyễn Thành Kiên00795/MGCKMôi giới Chứng khoán
20Lưu Thị Luân00795/MGCKMôi giới Chứng khoán
21Nguyễn Hồng Trang00470/MGCKMôi giới Chứng khoán
22Đoàn Toan001819/MGCKMôi giới Chứng khoán
23Dương Mai Quỳnh00467/MGCKMôi giới Chứng khoán
24Nguyễn Thị Hương003081/MGCKMôi giới Chứng khoán
25Phạm Phương Việt007252/MGCKMôi giới Chứng khoán
26Ngô Thị Tuất004290/MGCKMôi giới Chứng khoán
27Nguyễn Thị Minh Hà00465/MGCKMôi giới Chứng khoán
28Nguyễn Thị Hiền002508/PTTC Môi giới Chứng khoán
29Nguyễn Thị Phượng003093/MGCKMôi giới Chứng khoán

Tin Tức