0%

Đội ngũ của chúng tôi

Đội ngũ

Xem thêm
Nguyễn Trung Hà

Nguyễn Trung Hà

Chủ tịch HĐQT
Xem thêm
Đinh Thị Hoa

Đinh Thị Hoa

Thành viên Hội đồng đầu tư
Xem thêm
Terence Ting

Terence Ting

Phó Chủ tịch HĐQT
Xem thêm
Nguyễn Thanh Thảo

Nguyễn Thanh Thảo

Thành viên HĐQT & Giám đốc điều hành
Xem thêm
Bùi Thị Kim Oanh

Bùi Thị Kim Oanh

Thành viên HĐQT