0%

Đội ngũ của chúng tôi

Đội ngũ

Xem thêm
Nguyễn Thanh Thảo

Nguyễn Thanh Thảo

Thành viên HĐQT & Giám đốc điều hành
Xem thêm
Phạm Ngọc Quỳnh

Phạm Ngọc Quỳnh

Giám đốc điều hành, Khối Ngân hàng đầu tư
Xem thêm
Hoàng Trung Hiếu

Hoàng Trung Hiếu

Phó giám đốc, Khối Ngân hàng đầu tư
Xem thêm
Lê Đức Bình

Lê Đức Bình

Trưởng phòng tư vấn quản lý doanh nghiệp
Xem thêm
Nguyễn Hồng Điệp

Nguyễn Hồng Điệp

Trưởng phòng tư vấn quản lý doanh nghiệp
Xem thêm
Đinh Thị Minh Anh

Đinh Thị Minh Anh

Chuyên viên phân tích cao cấp
Xem thêm
Nguyễn Minh Ngọc

Nguyễn Minh Ngọc

Chuyên viên phân tích cao cấp
Xem thêm
Nguyễn Ngọc Tuệ

Nguyễn Ngọc Tuệ

Giám đốc, Ngân Hàng Đầu Tư
Xem thêm
Nguyễn Tuấn Anh

Nguyễn Tuấn Anh

Phó Phòng
Xem thêm
Nguyễn Tuấn Dũng

Nguyễn Tuấn Dũng

Chuyên viên phân tích cao cấp