0%

+30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Giao dịch, có kiến thức và kinh nghiệm dày dặn trong việc hoàn thành các giao dịch lớn ngoài thị trường

+25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Phân tích, chuyên cung cấp các nghiên cứu về các công ty niêm yết hàng đầu của Việt Nam, các chủ đề cụ thể của ngành và môi trường kinh tế vĩ mô

Môi giới - Phân tích

Tổng quan

Khối Môi giới tại TVS bao gồm Khách hàng Tổ chức (ICG) và Khách hàng cá nhân

TVS tái lập Khối Khách hàng tổ chức (ICG) vào đầu năm 2019 với mục tiêu phục vụ các Khách hàng Tổ chức quan tâm đến đầu tư tại Việt Nam. Trọng tâm chính của ICG là cung cấp dịch vụ môi giới và nghiên cứu cho các quỹ nước ngoài, đồng thời phục vụ các văn phòng gia đình và các tổ chức địa phương

Khối Khách hàng cá nhân cung cấp dịch vụ môi giới cho các khách hàng cá nhân trong nước. Khối hỗ trợ các khách hàng trong nước muốn giao dịch cổ phiếu niêm yết của Việt Nam

Khối Nghiên cứu cung cấp các sản phẩm nghiên cứu toàn diện, bao gồm báo cáo công ty, ngành, kỹ thuật và báo cáo định kỳ. Đội ngũ Nghiên cứu bao gồm các chuyên viên phân tích có chuyên môn cao về quản lý tài sản, nghiên cứu và ngân hàng đầu tư. Sự đa dạng về chuyên môn giúp TVS không chỉ có tầm nhìn bao quát mà còn hiểu biết sâu sắc về nền kinh tế vĩ mô và triển vọng của các công ty.

Khối Quản lý nguồn vốn 1) thực hiện đàu tư và giao dịch các công cụ tài chính có thu nhập cố định (hợp đồng tiền gửi và trái phiếu) và 2) cung cấp dịch vụ cho vay ký quỹ và ứng trước

Môi giới - Phân tích

Dịch vụ môi giới

Mở tài khoản giao dịch cho khách hàng

Tiếp nhận và thực hiện lệnh theo yêu cầu từ khách hàng

Quản lý sổ cổ đông

Thương mại và cầm cố chứng khoán

Lưu ký và tiền gửi

Tư vấn đầu tư

Môi giới trên thị trường OTC

Đại lý đấu thầu Chứng khoán

Cung cấp các tài khoản ký quỹ

Chứng khoán thế chấp

Xây dựng Block cho những lệnh lớn

Môi giới - Phân tích

Giao dịch ký quỹ

TVS cung cấp một công cụ tài chính cho vay thuận tiện cho khách hàng

Lãi suất

Thay đổi theo từng thời kỳ (linh hoạt theo thị trường)

Đối tượng khách hàng

Các khách hàng cá nhân đã mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại TVS

Kỳ hạn cho vay giao dịch ký quỹ

Kỳ hạn tối thiểu: 02 ngày
Kỳ hạn tối đa: 90 ngày

Tỷ lệ ký quỹ và Bổ sung tài sản ký quỹ

Tỷ lệ ký quỹ ban đầu: 50%
Tỷ lệ ký quỹ duy trì: 35%
Bổ sung Tài sản ký quỹ : Tiền và Chứng khoán trong DMKQ

Danh mục chứng khoán ký quỹ

Đội ngũ của chúng tôi

Đội ngũ

Xem thêm
Nguyễn Đức Vinh

Nguyễn Đức Vinh

Vị trí: Trưởng phòng
Chức vụ: Môi giới 1
Xem thêm
Lê Thanh Xuân

Lê Thanh Xuân

Vị trí: Trưởng phòng
Chức vụ: Môi giới 2