0%

Giới thiệu

Về chúng tôi

Được thành lập từ 2007, TVS là một ngân hàng đầu tư độc lập và được cấp phép đầy đủ tại Việt Nam, tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế và tận tâm đáp ứng nhu cầu của tập khách hàng đa dạng. Các dịch vụ tài chính của chúng tôi cung cấp bao gồm ngân hàng đầu tư, dịch khách hàng tổ chức, môi giới, tự doanh, và phân tích. TVS được niêm yết trên Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Hồ Chí Minh (HoSE) với mã "TVS" kể từ tháng 2/2007

Tìm hiểu thêm

Ngân Hàng Đầu Tư

Cung cấp các dịch vụ tư vấn cho các giao dịch mua bán sáp nhập và huy động vốn

Quản Lý Tài Sản

Cung cấp các giải pháp quản lý đầu tư tập trung vào thị trường niêm yết tại Việt Nam cho tập khách hàng cá nhân riêng biệt

Môi Giới - Phân Tích

Cung cấp các khách hàng tổ chức nhận định và thực hiện giao dịch trên các thị trường niêm yết và không niêm yết tại Việt Nam

Tự Doanh

TVS đầu tư vào ba nhóm tài sản bao gồm cổ phiếu niêm yết, vốn tư nhân và tài sản nợ