0%

16/01/2023
2022.10.12 TVS Market Snapshot
Bản tin thị trường

2022.10.12 TVS Market Snapshot

VN-Index đảo chiều tăng mạnh: Thị trường đã có một nhịp hồi rất mạnh từ phiên sáng, diễn biến tích cực tiếp nối sang phiên chiều. Hôm nay nhóm mã tăng điểm áp đảo trên HOSE với 287 mã tăng trên 73 mã giảm. VN-Index đảo chiều bật tăng mạnh +28,6 điểm (+2,8%) và đóng phiên với 1.035 điểm.

Tải xuống báo cáo
16/01/2023
2022.10.13_TVS Market Snapshot
Bản tin thị trường

2022.10.13_TVS Market Snapshot

Tải xuống báo cáo
16/01/2023
2022.10.17_TVS Market Snapshot
Bản tin thị trường

2022.10.17_TVS Market Snapshot

Tải xuống báo cáo
16/01/2023
2022.10.18_TVS Market Snapshot
Bản tin thị trường

2022.10.18_TVS Market Snapshot

Tải xuống báo cáo
16/01/2023
2022.10.19_TVS Market Snapshot
Bản tin thị trường

2022.10.19_TVS Market Snapshot

Tải xuống báo cáo